Města a obce

Města a obce mohou využít Modernizačního fondu SFŽP ČR

Dotace pro města a obce můžete získat v tomto programu

RES+
Modernizační fond
More information

Nové obnovitelné zdroje v energetice

RES+ č. 3/2022

 

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkový plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) na konečné spotřebě energie.

 

Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2023

 

Kdo může žádat o dotaci:

 • Obce na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3 000 k 1. 1. 2022 dle údajů Českého statistického úřadu

 

Jaké jsou podporované aktivity:

 • Projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele
 • Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:
  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE
  • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP

 

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory na celý projekt představuje maximálně 75 % celkových způsobilých výdajů

 

 

Nové obnovitelné zdroje v energetice

RES+ č. 4/2022

 

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkový plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) na konečné spotřebě energie.

 

Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2023

 

Kdo může žádat o dotaci:

 • Obce, samosprávné městské obvody a městské části nebo jimi zřízené příspěvkové organizace nebo jimi ze 100 % vlastněné právnické osoby

 

Jaké jsou podporované aktivity:

 • Sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS umístěných na území obce žadatele a/nebo zřizovatele či majitele žadatele v případě, že žadatelem je příspěvková organizace zřízená obcí nebo právnická osoba vlastněná obcí. V případě statutárních měst a hlavního města Prahy na území samosprávného městského obvodu nebo městské části
 • Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:
  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody (dále jen elektrolyzér)
  • Systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP

 

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory je stanovena individuálně na základě kalkulačky ModF

Dále pro vás zařídíme:

Smlouvu o připojení k distribuční síti
Projektovou dokumentaci
Energetický posudek
Stavební povolení
Výstavbu fotovoltaické elektrárny
Výběrové řízení
Připojení systému k distribuční soustavě
Získání licence
Administraci příslušné dotační výzvy

Kontaktujte nás

Máte-li nějaký dotaz, připomínku či zájem o naše služby a nevíte si s něčím rady, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme.

Kontaktní formulář

Vyplňte nás formulář a my se vám ozveme v nejkratší době.