Pro občany

Na fotovoltaickou elektrárnu pro Váš rodinný dům lze získat dotaci až ve výši 205 tis. Kč, a to z programu Nová zelená úsporám

Dotace můžete získat v tomto programu

NZÚ
Nová zelená úsporám
More information

Vyřídíme za Vás dotaci v oblasti podpory: 

 • C.3 Fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické energie
 • D.4 Dobíjecí stanice pro elektromobily (Wallbox)

 

Výše dotace je až 50 % z celkových výdajů projektu, maximálně však 205 000,- Kč pro oblast podpory C.3, a maximálně 30 000,- Kč pro oblast podpory D.4 na jeden Wallbox. Kombinací obou oblastí podpory (C.3 + D.4) získáte dotační bonus 10 000,- Kč

 

Základní podmínky pro poskytování podpory:

 • Žadatelem o podporu může být pouze vlastník rodinného domu, nebo spoluvlastník
 • Žadatel musí zůstat vlastníkem budovy, na kterou je žádáno o podporu, po celou dobu administrace žádosti
 • Žadatelem může být i příspěvková organizace zřízená územními samosprávnými celky

 

Podmínky pro oblast C.3 – Fotovoltaické systémy pro výrobu el. energie:

 • Maximální podporovaný výkon fotovoltaického systému (instalovaný výkon FV modulů) je 10 kWp
 • Podpora se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy stávajícího systému
 • Systém musí být vybaven měničem
 • V případě použití fotovoltaického systému a el. akumulátory je minimální podporovaná kapacita stanovena na jednonásobek a maximálně dvojnásobek podporovaného instalovaného výkonu FV modulů v kWh
 • FV systém musí být propojen vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou

 

Podmínky pro oblast D.4 – Dobíjecí stanice pro elektromobily:

 • Podporovány jsou maximálně dva dobíjecí body na rodinný dům
 • Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popřípadě uvnitř tohoto domu
 • Podporované dobíjecí stanice mohou běžně využívat pouze vlastníci rodinných domů a nesmí být využívány veřejností a komerčně provozovány

 

 

Žádosti podáváme po realizaci projektu, většinou po prvním paralelním připojení, kdy máme veškeré potřebné dokumenty k podání žádosti. Vyřízení žádosti trvá průměrně 2 až 3 měsíce. Šance pro získání dotace je 100% do vyčerpání finančních prostředků, které jsou plánovány na celý program Nová Zelená Úsporám (trvání programu do června roku 2025)

Dále pro vás zařídíme:

Smlouvu o připojení k distribuční síti
Projektovou dokumentaci
Energetický posudek
Stavební povolení
Výstavbu fotovoltaické elektrárny
Výběrové řízení
Připojení systému k distribuční soustavě
Získání licence
Administraci příslušné dotační výzvy

Kontaktujte nás

Máte-li nějaký dotaz, připomínku či zájem o naše služby a nevíte si s něčím rady, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme.

Kontaktní formulář

Vyplňte nás formulář a my se vám ozveme v nejkratší době.