Pro společnosti

Malé, střední i velké podniky mohou čerpat dotace na fotovoltaické systémy z více operačních programů

Dotace pro Vaši společnost vyřídíme primárně v těchto programech

NPO
Národní plán obnovy - I. výzva ukončena
More information

Přechod na čistější zdroje energie (FVE)

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

 

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR.

Dotace můžete čerpat jak na projekty samostatných fotovoltaických elektráren, tak i elektráren s akumulací energie (bateriové úložiště).

 

Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2022

 

Podporovanými aktivitami jsou: výstavby fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1 kWp do 1 MWp včetně, s či bez akumulací elektrické energie.

 • Žádat mohou malé, střední i velké podniky včetně firem na území hlavního města Prahy
 • Program lze využít pouze na fotovoltaiky umístěné na střechách budov společností
 • Žádosti jsou významně zjednodušené – není nutné dokládat energetický posudek, projektovou dokumentaci ani pořádat výběrové řízení na dodavatele.

 

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory pro FVE: 35 %
 • Míra podpory pro bateriový systém: 45 – 50 %
 • Podpora je poskytována ex-post (tedy po realizaci projektu)
RES+
Modernizační fond - II. kolo ukončeno
More information

Nové obnovitelné zdroje v energetice 

RES+ č. 1/2022, č. 2/2022

 

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) na konečné spotřebě energie.

 

Ukončení příjmu žádostí:

 • u FVE do 1 MWp (RES+ č. 1/2022): 15. 3. 2023
 • u FVE nad 1 MWp (RES+ č. 2/2022): 15. 3. 2023

 

Kdo může žádat o dotaci:

 • Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)
 • Při podání žádosti je nutné mít uzavřenou platnou smlouvu o připojení, případně smlouvu o budoucí smlouvě o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě

 

Jaké jsou podporované aktivity:

 • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (DS/PS)
 • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE
 • Systémy pro akumulaci elektrické energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu FVE
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody (dále jen elektrolyzér)

 

Forma a výše podpory:

 • Výsledná podpora nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu

 

Hlavní podmínky pro udělení dotace:

 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu (nutné žádat o vynětí ze ZPF)
 • FVE na budovách nejsou podporovány
 • Žadatel nesmí být podnikem v obtížích

Dále pro vás zařídíme:

Smlouvu o připojení k distribuční síti
Projektovou dokumentaci
Energetický posudek
Stavební povolení
Výstavbu fotovoltaické elektrárny
Výběrové řízení
Připojení systému k distribuční soustavě
Získání licence
Administraci příslušné dotační výzvy

Kontaktujte nás

Máte-li nějaký dotaz, připomínku či zájem o naše služby a nevíte si s něčím rady, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme.

Kontaktní formulář

Vyplňte nás formulář a my se vám ozveme v nejkratší době.