FVE Schönwald (Německo)

0,668MWp

FVE Schönwald (Německo)

Český Solar Global postavil solární elektrárnu na rekultivované skládce v Německu a hodlá expandovat dále na západ

Praha, 16.1.2019

Na konci prosince 2018 společnost Solar Global Service a.s. ze skupiny Solar Global a.s. Vítězslava Skopala oznámila dokončení projektu velké solární elektrárny v Německu. Instalovaný výkon nově dokončené fotovoltaické elektrárny v bavorském městě Schönwald je 668 kWp. Elektrárna byla vystavěna na tříhektarové rekultivované skládce a náklady na její výstavbu se pohybovaly okolo 730 000 €.

Solární park využívá kombinace polykrystalických modulů, upevněných na speciálních betonových patkách, odpovídajících jak místním klimatickým podmínkám, tak podmínkám životního prostředí pro rekultivované skládky. Zkušební provoz bude zahájen ještě v lednu.

„Společnost Solar Global tímto projektem zahájila expanzi do Německa a dále na trhy západní Evropy, kde nás láká hlavně stabilní prostředí pro obnovitelné zdroje a celkově kladný vztah k moderní energetice, který ještě stále marně hledáme v České republice“, řekl majitel skupiny Vítězslav Skopal.

Spolupráci s českou firmou při stavbě parku si chválí i sám starosta obce pan Klaus Jaschke: „Město Schönwald velkým úsilím sanovalo bývalou skládku pro vytvoření podmínek pro stavbu fotovoltaické elektrárny. Kvůli bývalé skládce byly vyšší nároky a požadavky na výstavbu než na jiných pozemcích. Společnost Solar Global a.s. velice dobře spolupracovala s úřady. Těší nás, že fotovoltaická elektrárna bude připojena k distribuční síti a děkujeme za výbornou spolupráci během výstavby a přejeme úspěšný provoz.“

Německo na rozdíl od České republiky podporuje stavbu solárních parků na tzv. brownfieldech, skládkách a ostatních plochách, podobně jako fandí např. instalacím střešní fotovoltaiky. Výše provozní dotace přitom není nikterak přehnaná. V případě tohoto projektu činí 84,4 € na MWh, přitom poslední dobou se ceny za tzv. peak-load (špičkové zatížení) na německém trhu pohybují okolo 60 Eur. Stát tak provozovateli musí „doplatit“ v průměru pouze něco okolo 25 € na MWh. Vyrobenou energii ze zákona musí provozovatel FVE prodat přímo na velkoobchodním denním trhu s energií.

Na nevyužitý potenciál brownfieldů, skládek a jinak znehodnocených průmyslových ploch pro stavbu solárních elektráren v řádech gigawattů u nás dlouhodobě upozorňuje např. Solární asociace. MPO přitom v nejnovějších návrzích zákonů s fotovoltaikou nad 1 MW v plánovaných aukcích kapacit pro obnovitelné zdroje po roce 2021 vůbec nepočítá, což kritizují sdružení podporující rozvoj obnovitelných zdrojů, jako např. Solární asociace či Svaz moderní energetiky.


O společnosti

Skupina Solar Global a.s. v ČR vlastní a provozuje 25 solárních parků o celkovém instalovaném výkonu 36,5 MWp. Solar Global Service a.s., přední český poskytovatel služeb pro provozovatele solárních elektráren v ČR, má ve správě 68 FVE o celkovém instalovaném výkonu přes 97 MWp.

SOLAR GLOBAL a.s., Křižíkova 680/10b, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 28328451, DIČ: CZ699003853, zápis u Městského soudu v Praze – oddíl B, vložka 16103

Video realizace

Naše další realizace