Ochoz 3

0,977MWp

Ochoz 3

V  lokalitě Ochoz již 12 let funguje a čistou energii vyrábí náš solární park jménem Ochoz 1 s výkonem 3,5MW a nově jsme postavili elektrárnu s názvem Ochoz 3. 

Dohromady se v areálu nachází téměř 5,5MW. Část elektrárny má natáčecí trackery, díky kterým testujeme maximální efektivitu. Projekty s očekávanou investicí 38 milionů korun jsou realizovány s 35% podporou Modernizačního fondu. Každý rok přinese výroba čisté sluneční elektřiny celkovou úsporu téměř 2000 tun oxidu uhličitého. Naše společnost počítá, že plochu solární elektrárny využijeme také pro chov ovcí, které se efektivně a ekologicky postarají o údržbu pozemku a v průběhu roku 2023 proběhne výstavba zeleně podél areálu.

Naše další realizace