Elektromobilita

Staňte se součástí elektromobility

Všichni jsme součástí probíhajících změn klimatu, díky kterým vyspělé země přecházejí na nízkouhlíkovou ekonomiku, bezemisní technologie a moderní energetiku. Jedná se o dlouhodobý trend, spojující nejnovější technologie s ochranou životního prostředí. Jeho nedílnou součástí je i rozvoj elektromobility. Přestože jsme teprve na počátku, v blízké době můžeme očekávat pravidelný a intenzivnější růst počtu elektromobilů, propojený s potřebným rozvojem infrastruktury. Jsme si vědomi priorit investičních plánů, mezi které většinou elektromobily a jejich infrastruktura nepatří. Proto jsme připravili model, který z hlediska projekčního, investičního, realizačního i provozního pokryjeme z vlastních prostředků a poskytneme jej jako službu široké veřejnosti.

Nabízíme vám participaci na rozvoji infrastruktury, kterou bude využívat stále více řidičů, která vám pomůže zvýšit atraktivitu dané lokality, přinést nové zákazníky, případně rozšíříte službu pro ty stávající.

Naše role
We finance all the costs associated with the design, implementation and subsequent operation for you. We will handle all permits, building modifications, vertical and horizontal traffic markings of parking spaces for charging electric cars according to applicable legislation.

Vaše role
Navrhněte vhodnou lokalitu pro umístění stanice s kapacitou jednoho až dvou parkovacích míst a možnosti blízkého připojení k elektrické distribuční soustavě nebo k objektu. Vhodnými lokalitami pro umístění nabíjecích stanic jsou veřejná místa ve městech a obcích, turistické destinace, nemocnice, kulturní objekty, čerpací stanice, motoresty, hotely, penziony, obchodní centra, parkoviště a mnoho dalších.

Výsledek
Veřejná nabíjecí stanice pro své zákazníky, občany, návštěvníky a turisty. Naše nabíjecí stanice představují optimální a komplexní řešení pro všechna veřejně dostupná místa a umožňují nabíjení všech vozů aktuálně dostupných na trhu, bez jakýchkoliv dalších omezení. Technologie se vyznačuje vysokým výkonem, spolehlivostí, dlouhou životností a komfortním uživatelským prostředím.

Nabíjecí stanice

Elektromobily postupně rozšiřují i náš vozový park. Díky dotační podpoře jsme vybudovali vlastní rychlonabíjecí stanici, která výrazně zefektivňuje provoz elektromobilů. Každé starší vyřazené vozidlo je tak nahrazeno elektromobilem. Již nyní je v našem vozovém parku početná skupina elektromobilů a tuto skupinu stále rozšiřujeme, čímž naplňujeme nízkoemisní firemní strategii i v dopravě.

Rozvoj elektromobility ve společnosti Solar Global Service a.s.

Společnost Solar Global Service a.s. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_063/0010602 „Rozvoj elektromobility ve společnosti Solar Global Service a.s.“. Předkládaný projekt je zaměřen na pořízení inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy a spadá tak do podporované aktivity - elektromobilita. Konkrétně bude v rámci projektu pořízen a uveden do provozu jeden elektromobil obchodní třídy MPV dle SDA (Svaz Dovozců Automobilů). Dále bude v rámci projektu pořízena a uvedena do provozu nabíjecí stanice pro elektromobily, která bude sloužit pro vlastní potřebu žadatele v místě realizace jeho podnikatelské činnosti.

Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM – RPIC, spol. s r.o.