Změny klimatu vlivem činnosti člověka představují celosvětovou hrozbu pro životní prostředí a zároveň velkou výzvu v rámci využívání moderních technologií, zejména s akcentem bezuhlíkové ekonomiky a energetiky. Vizí naší skupiny je zvyšování využívání podílu obnovitelných zdrojů energie, které jsou šetrné k životnímu prostředí a přispívají ke snížení uhlíkové stopy při výrobě elektrické energie. Díky tomu se nám otevírají nové možnosti výhodné spolupráce s partnery, kteří disponují vhodnými pozemky za účelem realizace fotovoltaických elektráren a společnými silami využít jejich potenciál.

 

Co nabízíme?

Naše společnost nabízí dvě základní formy spolupráce. První je nabídka dlouhodobého pronájmu, který Vám zajišťuje stabilní a dlouhodobý příjem se ziskem od 1.500.000,- Kč za 1 ha plochy. Na veškerých pozemcích zajišťujeme pravidelnou údržbu a bezpečnostní dohled prostřednictvím elektronického zabezpečení.

Druhou možností je odkup pozemků za reálnou tržní cenu.   

Endemické druhy rostlin

 

 

Jaké pozemky hledáme?

Obecně se jedná plochy s nízkou hospodářskou výtěžností, případně zcela bez využití, jako jsou:

  • neplodná půda a půda s nízkou bonitou
  • zrekultivované skládky
  • brownfieldy
  • méně bonitní zemědělská půda, třídy bonity III. až V.
  • velikost plochy pozemku pro stavbu ideálně od 1 do 10 ha

V platném územním plánu by měla být FVE v přípustném (podmíněném) využití těchto ploch. Pokud územní plán obce realizaci fotovoltaiky neumožňuje, jsme připraveni jednat o jeho změně a financovat ji.

  Rekultivovaná skládka Schönwald

 

Čím přispívá fotovoltaická elektrárna ke zlepšení životního prostředí?

Při výrobě elektrické energie nedochází k tvorbě škodlivých emisí skleníkových plynů CO2. Díky tomu dokáže fotovoltaická elektrárna o instalovaném výkonu 1 MWp snížit hodnotu vyprodukovaného CO2 až o milion kilogramů ročně.

Dle našich zkušeností dochází na plochách s FVE panely k menšímu odparu vody do krajiny, kde se poté více daří námi vysazeným endemickým druhům rostlin a zamezí se erozi půdy. Právě zachování neobnažené zeminy, která je po celou dobu užívání mulčována při údržbě, zamezíme jejímu nenávratnému poškození a po ukončení životnosti FVE je v lepší kondici, než na začátku projektu. Zabýváme se i přípravou vlastních projektů pro agro-fotovoltaiku, kde budeme moci efektivně spojit výrobu elektrické energie se zemědělskou činností.

    Údržba pozemku

 

 

Co je plusem?

V oploceném areálu umožňujeme pastvu ovcí a umístění včelstev. Kde nedokážeme vlastními silami chov obstarat, vítáme spolupráci od místních chovatelů. Po dohodě s místními úřady budujeme i různá broukoviště, hromady kamení pro plazy a budky, které pomáhají ke zlepšení prostředí pro jejich výskyt.

Samotná výroba elektrické energie probíhá bez jakýchkoliv rušivých vlivů. Připojení do sítě distributora je prováděno podzemním vedením, tudíž dále nenarušuje vzhled krajiny.

Chov zvířat

 

Jak se fotovoltaická elektrárna buduje?

Po terénních úpravách pozemků začíná montáž nosných konstrukcí, které jsou ve většině případů kotveny závrtnými patkami. Kde toto řešení není vhodné, užíváme betonových patek nebo jiných vhodných technologií. Po osazení konstrukcí panely jsou vzájemně propojeny a přivedeny do měničů (mění stejnosměrné napětí na střídavé), které jsou následně připojeny do rozvaděče trafostanice. Odtud je vyvedeno připojení do sítě distribuční soustavy.


     Realizace FVE Krzywda (Polsko)

 

Co s elektrárnou po ukončení životnosti? Jaký má vliv na okolní prostředí?

Samotné panely včetně konstrukce jsou atestovány, neobsahují nebezpečné látky a jsou téměř zcela recyklovatelné. V případě nenadálé události neohrožují možnou kontaminací okolní plochy. Skupina Solar Global je spoluvlastníkem společnosti Resolar s.r.o., zabývající se ekologickou likvidací panelů po ukončení jejich životnosti. Po demontáži jsou pozemky znovu plně využitelné a nijak neznehodnocené.

     Recyklace

 

Naše zkušenosti

Skupina Solar Global a.s. je předním českým výrobcem elektrické energie z obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaických elektráren. V současné době provozujeme vlastní výrobny o výkonu 35 MWp a provádíme monitoring se zajištěním servise dalších fotovoltaik o instalovaném výkonu 86 MWp u našich obchodních partnerů.

Hlavním zaměřením skupiny je ekologická výroba elektrické energie a její následný prodej zákazníkům přes vlastního obchodníka s elektřinou (Solar Global Energy a.s.). Naše aktivity spolu kombinují pozitivní vliv na životní prostředí s využitím nejmodernějších technologií. V současné době hledáme další vhodná místa pro realizaci nových projektů FVE a velkokapacitních bateriových uložišť, vč. nabíjecích stanic elektromobilů. Činnost skupiny zahrnuje území České republiky, v zahraničí působíme v Německu, kde byl projekt výstavby FVE realizován v roce 2018 na bývalé skládce komunálního odpadu v obci Schönwald, Bavorsko. Z dalších zemí máme rozpracovány projekty v Polsku a Španělsku, kde máme vizi vybudovat v následujících letech 100 MWp instalovaného výkonu….

     Skládka Schönwald po realizaci

 

Reference

Dlouhodobě spolupracujeme s obcemi, kde máme vzájemné partnerství více jak 10 let. Patří mezi ně například:

  • Určice
  • Vřesovice
  • Stálky
  • Ochoz

Další spolupráce spočívá s fyzickými a právnickými osobami. Mezi nejviditelnější bychom zmínili:

  • Římskokatolická farnost Vřesovice

 

Solar Global Development a.s.

Kvítkovická 1683

763 61 Napajedla

IČ: 09616853


Recepce

+420 607 081 229 

development@solarglobal.cz