Akumulatorowy system magazynowania nadwyżek energii

Jako pierwszy eksploatator magazynu akumulatorowego (BESS ? battery energy storage system) podłączonego bezpośrednio do systemu dystrybucyjnego RC uruchomiliśmy w listopadzie 2017 r. system o mocy 1MW i pojemności ponad1MWh. System akumulatorowy jest przeznaczony do akumulacji nadmiaru energii z systemów dystrybucyjnych oraz jakichkolwiek źródeł energii elektrycznej, jakimi są np. elektrownie fotowoltaiczne lub turbiny. Zmagazynowanej energii elektrycznej używa się w okresie wahań w systemach dystrybucyjnych lub rosnącego popytu na energię. 

 

 

Magazyn składa się z jednego kontenera z akumulatorami litowo-jonowymi holenderskiej spółki Alfen, liczącego się dostawcy w zakresie rozwiązań energetycznych. Akumulacja energii w magazynie obniża obciążenie systemów przesyłowych, eliminuje krytyczne stany sieci i umożliwia skuteczniejsze wykorzystanie energii z niekonwencyjnych źródeł. System potrafi zmagazynować większe ilości energii elektrycznej, by ją uwolnić w momencie niedoboru energii w sieci lub także w przypadku, gdy sieć jest niestabilna lub zmaga się z ogromnymi wahaniami. W takich przypadkach akumulator osiąga maksymalną wydajność w ciągu sekund.

Urządzenie należy do pierwszych akumulatorowych systemów magazynowania energii wielkiej pojemności w Czechach. Stowarzyszenie Magazynowania Energii i Akumulatorów AKU-BAT CZ („Asociace pro akumulaci energie a baterie AKU-BAT CZ”) podaje, że w Czechach można by rozpocząć budowę ok. 20 dużych akumulatorowych magazynów energii. 

 

Innowacje w zakresie magazynowania energii w spółce Solar Global Service a.s.

Spółka Solar Global Service a.s. rozpoczęła w lipcu 2017 r. fizyczną realizację projektu CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_043/0007265 „Innowacje w zakresie magazynowania energii w spółce Solar Global Service a.s.“.

Realizowany projekt koncentruje się na innowacyjnych technologiach, którymi wnioskodawca nie dysponuje i z których w RC obecnie zwykle nie korzysta się. Mianowicie chodzi o system akumulatorowy do magazynowania energii elektrycznej. Przez nabycie i instalację systemu akumulatorowego wnioskodawca stara się wdrożyć zupełnie nowy i innowacyjny koncept gospodarowania (a także handlu) energią elektryczną, który jest zgodnie z dostępnymi informacjami unikatowy nie tylko w Republice Czeskiej, ale co najmniej w skali europejskiej.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe UE.