Elektromobilność i infrastruktura

Odnawialne źrodła energii to kluczowy obszar naszej działalności. Tak samo ważne jak produkcja czystej energii jest także jej efektywne wykorzystanie. Prąd codziennie zużywają gospodarstwa domowe i przemysł, ogromne zapotrzebowanie na energię elektryczną ma także transport. Cieszymy się, że nasze nowe projekty realizacji źródeł odnawialnych rozważają także przyszłą instalację stacji ładowania. Czasami są stacje ładowania częścią bardziej kompleksowych projektów.

 

Również nasz park pojazdów rozszerzyliśmy o samochody z napędem elektrycznym. Dzięki wsparciu z dotacji wybudowaliśmy własną stację szybkiego ładowania, która wyraźnie zwiększa efektywność użytkowania pojazdów z napędem elektrycznym. Każdy pojazd starszego typu wycofany z eksploatacji zastąpiony został pojazdem z napędem elektrycznym. Już na chwilę obecną w parku samochodowym jest liczna grupa pojazdów z napędem elektrycznym, którą nieustannie rozszerzamy, przez co realizujemy niskoemisyjną strategię firmy i w transporcie.

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym rozwijamy jednocześnie własną infrastrukturę ładowania w kolejnych miejscach prowadzenia działalności gospodarczej i obiektach należących do grupy Solar Global.

 

 

Rozwój elektromobilności w spółce Solar Global Service a.sozvoj elektromobility ve společnosti Solar Global Service a.s.

Spółka Solar Global Service a.s. rozpoczęła fizyczną realizację projektu CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_063/0010602 „Rozwój elektromobilności w spółce Solar Global Service a.s.“.

Złożony projekt koncentruje się na nabyciu technologii innowacyjnych w zakresie transportu niskowęglowego. Dotyczy więc działania objętego wsparciem finasowym w zakresie elektromobilności. Konkretnie zostanie w ramach projektu zakupiony i wprowadzony w eksploatację jeden pojazd elektryczny klasy MPV według SDA (Stowarzyszenie Importerów Samochodów). Dalej zostanie zakupiona i wprowadzona w eksploatację stacja ładowania samochodów elektrycznych, służąca zaspokojeniu własnych potrzeb wnioskodawcy w miejscu wykonywania jego działalności gospodarczej.

Na powyższe działanie udziela wsparcia finansowego UE.

Realizację projektu dotacyjnego w zakresie spełnienia wszystkich wymagań instytucji udzielającej dotacji (Ministerstwo Przemysłu i Handlu) zapewnia spółka JVM – RPIC, spol. s r.o.