Zostań częścią elektromobilności

Do najważniejszych kierunków działalności grupy Solar Global należy produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (słońce, woda), budowa tych źródeł, akumulacja i sprzedaż energii elektrycznej, a o czym nie można zapominać, także jej efektywne zużycie. Nasza spółka inwestuje w nowoczesną energetykę, źródła odnawialne, elektromobilność i z nimi związaną infrastrukturę znaczne środki finansowe, obniżając w ten sposób szkodliwość ekologiczną wynikającą z normalnego i konsumpcyjnego sposobu życia.

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym wzrasta jednocześnie także zapotrzebowanie na możliwość dostępnego powszechnie ładowania. Ponieważ sami odczuwamy braki w tej dziedzinie usług, postanowiliśmy aktywnie wspierać rozwój infrastruktury ładowania. Nawiązaliśmy ścisłe bezpośrednie kontakty handlowe z producentami stacji ładowania, tworząc platformę komunikacyjną do obsługi i utrzymania tej infrastruktury. Aktywnie poszukujemy odpowiednich miejsc do instalacji nowych stacji ładowania w celi zwiększenia atrakcyjności danej okolicy i rozszerzyliśmy portfolio nowoczesnych elementów wyposażenia technicznego dla ludności.

Świadomi jesteśmy priorytetów planów inwestycyjnych, w których raczej w większości elektromobilność i jej infrastruktura nie są uwzględniane. Dlatego przygotowaliśmy model, który zarówno w zakresie projektowania, inwestycji, realizacji, jak i użytkowania zrealizujemy z własnych środków i udostępnimy go w formie  powszechnie dostępnej usługi publicznej.

Nasza rola
- sfinansujemy wszelkie koszty związane z zaprojektowaniem, realizacją i następnym użytkowaniem
- wszystko rozwiążemy sami – pozwolenia, adaptacje budowlane, oznakowanie komunikacyjne pionowe i poziome miejsc parkingowych do ładowania pojazdów z napędem elektrycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi

Państwa rola 
- propozycja odpowiedniej lokalizacji usytuowania stacji o wielkości jednego do dwóch miejsc parkingowych w pobliżu przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej lub do obiektu
- wyznaczenie powierzchni wyłącznie dla tego projektu

Wynik 
- ogólnie dostępna stacja ładowania dla swoich stałych klientów, ludności miejscowej, osób przyjezdnych i turystów
- rozszerzenie infrastruktury publicznej o kolejny nowoczesny element
- nowoczesna technologia ekologiczna przyjazna dla środowisko

Nasze stacje ładowania stanowią optymalne i kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich dostępnych publicznie miejsc i umożliwiają ładowanie wszystkich pojazdów aktualnie dostępnych na rynku, bez jakichkolwiek dalszych ograniczeń. Technologia charakteryzuje się wysoką wydajnością, niezawodnością, długoterminową żywotnością i komfortowym rozwiązaniem użytkowym.

Zostań częścią elektromobilności

Dla każdego miejsca, w zależności od lokalnych możliwości wykorzystania, możemy wybrać najodpowiedniejszy typ stacji ładowania  

Stacja szybkiego ładowania DC 50 kW

Stacja ładowania DC 20 kW

Stacja ładowania AC 22 kW