Jedną z najważniejszych części naszej kompleksowej oferty usług dla eksploatatorów elektrowni fotowoltaicznych jest ich sewis obejmujący okresowe prewencyjne kontrole urządzenia łącznie z obowiązkowymi przeglądami, utrzymanie sprawności urządzenia
z uzgodnionymi czasami reakcji w razie potrzeby usunięcia usterki oraz utrzymanie terenu elektrowni i jej okolicy. Do zarządzania serwisem EFW używany danych pochodzących z codziennego monitorowania EFW. Zakres czynności serwisu EFW może się różnić
w zależności od charakteru elektrowni i wymagań klienta.


Serwis EFW w ramach naszej oferty obejmuje zwykle następujące czynności:

- okresową prewencyjną konserwację technologii w uzgodnionych odstępów czasowych:

 • paneli fotowoltaicznych
 • falowników (Satcon, SMA, Fronius, Vacon, Kaco, PowerOne, Kostal)
 • rodzielnic DC i AC
 • transformatorni
 • konstrukcji
 • układów do kompensacji mocy biernej

- przeprowadzanie okresowych przeglądów zgodnie z ČSN, obejmujących:

 • ewidencję, monitoring i zapewnienie przeglądów wszystkich części EFW
 • przeglądy NN
 • przeglądy WN
 • przeglądy gaśnic
 • przeglądy ESZ

- diagnostykę usterek
- przyjazd w przypadku usterki według uzgodnionego czasu reakcji (7 dni w tygodniu/365 dni w roku)
- optymalizację mocy EFW obejmującą:

 • codzienną ocenę produkcji EFW
 • diagnostykę odchyleń produkcji falowników i stringów

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny obejmując:

 • załatwianie i ewidencję reklamacji u dostawców technologii, materiałów, usług
 • magazynowanie bezpiecznego zapasu części zamiennych i elementów do wczesnych interwencji serwis

- prowadzenie książki przeglądów i napraw
- utrzymanie terenu i okolicy elektrowni obejmujące:

 • koszenie trawy
 • utrzymanie gruntu
 • zakładanie trawników
 • utrzymanie terenu (likwidacja zapadlin, osadów itp.)
 • urzymanie ogrodzenia


Na życzenie naszych klientów przeprowadzamy także inne czynności dodatkowe, które świadczymy w ramach serwisu EFW lub indywidualni:

- przegląd wstępny – kontrolę dokumentacji rzeczywistej realizacji budowy, obejmujący:

 • fizyczną kontrolę stanu EFW
 • plan optymalizacji

- plany i rozwiązania z zakresu kompensacji mocy biernej
- systemy zarządzania dyspozytorskiego
- pomiary termowizyjne paneli i rozdzielnic za pomocą kamery termowizyjnej
- pomiary charakterystyk woltamperowych paneli i całych stringów
- analiza sieci
- analiza zacienienia
- czyszczenie paneli
- sprzątanie śniegu
- pomiary impedancji uziemienia
- odwodnienie gruntów i kiosków
- ewentualne inne czynności według konkretnych potrzeb

 

Solar Global Service a.s.

Okružní 741,

686 05 Uherské Hradiště

Identification number: 24784532

VAT: CZ24784532

 

+420 533 433 999

info@sgservice.cz

Pokaż na mapie

Obecnie obsługujemy 65 elektrowni fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej 86 MWp.