Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Dziś w energetyce kładzie się nacisk na jak najefektywniejsze wykorzystanie energii bez konieczności jej przesyłania do odległych miejsc. Wygodniejsze jest zawsze znalezienie sposobu na zużycie energii w miejscu jej produkcji lub w pobliskiej okolicy. Postanowiliśmy zbudować i prowadzić centra danych o wysokiej wydajności obliczeniowej, i to w wybranych obiektach z zainstalowanymi technologiami OZE. Jesteśmy w stanie maksymalnie wykorzystać potencjał źródła i odbiornika w ich wzajemnej synergii. W dzisiejszym cyfrowym świecie można korzystać z wielu rzeczy bez konieczności ich posiadania. Z tego powodu wykorzystujemy centra danych nie tylko do urzeczywistniania własnych zamiarów, lecz udostępniliśmy je także do realizacji celów biznesowych naszych partnerów. Nasze centra danych zaprojektowaliśmy tak, by móc prężnie reagować na wymagania klienta i dostosowywać się do szybkiej dynamiki rynku. Wiemy, że szybka reakcja na potrzebę zmiany stwarza nowe szanse, możliwości i wyższą wartość dodaną.

 

Solar Global Datacenter s.r.o.

Ladova 1814/31

621 00 Brno - Řečkovice

ID: 06829911

+420 733 141 645

info@solarglobal.cz

Pokaż na mapie

Realizacje grupy Solar Global

Centrum danych Jižní Morava

Centrum danych Jižní Morava

Centrum danych Vysočina

Centrum danych Vysočina