chci nabidku

Spółka Solar Global Energy, a.s.

Spółka Solar Global Energy, a.s. jest częścią jednego z czołowych czeskich producentów w dziedzinie fotowoltaiki, grupy Solar Global, a.s. Jej prymarnym celem jest sukcesywne stworzenie komercyjnej elektrowni wirtualnej, która powstanie przez połączenie produkcji zielonej energii zarówno z dziesiątek własnych elektrowni solarnych, jak i innych odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim ze słońca, wiatru i biogazowni, oraz odbioru na rynku detalicznym i hurtowym.


Management

 

RNDr. František Smolka
dyrektor statutowy

František Smolka jest związany z dziedziną odnawialnych źródeł energii od 2009 r. Do 2014 r. był prezesem zarządu czwartego co do wielkości eksploatatora elektrowni solarnych w RC, grupy Solar Global, a.s. Dziś jest jednym z jej akcjonariuszy i bierze udział w tworzeniu strategii i zarządzaniu kilkoma spółkami córkami. Jest także prezesem zarządu i dyrektorem wykonawczym spółki Solar Global Service, zapewniającej serwis EFW o całkowitej mocy 100 MW. Jednocześnie jest jednym z głównych akcjonariuszy i dyrektorem statutowym spółki Solar Global Energy, handlującej energią elektryczną, oraz Solar Global Investments, koncentrującej się na interesujących inwestycjach w energetykę.

Ing. Vítězslav Skopal
Prezes Zarządu

Vítězslav Skopal porusza się w dziedzinie odnawialnych źródeł od 2006 r. W tych czasach był związany z początkami spółki Energy 21 i brał udział w jej założeniu, podobnie jak w przypadku spółki CE Solar, zapewniającej budowę elektrowni fotowoltaicznych dla spółki Energy 21. W 2009 r. założył spółkę Solar Global a.s., czwartego co do wielkości eksploatatora elektrowni solarnych w RC, i kieruje nią do dziś dnia jako prezes zarządu i główny akcjonariusz. Jest także współwłaścicielem spółki Solar Global Service a.s., zapewniającej serwis EFW o całkowitej mocy 100 MW. Jednocześnie jest jednym z głównych akcjonariuszy Solar Global Energy, handlującej energią elektryczną, oraz Solar Global Investments, koncentrującej się na interesujących inwestycjach w energetykę.

 

Solar Global Energy, a.s.

Křižíkova 680/10b

186 00 Praha 8 - Karlín

ID: 04715012

+420 725 344 801

energy@solarglobal.cz

Pokaż na mapie

Handlujemy energią słoneczną także z własnych elektrowni, np.: Vřesovice, moc: 3,0 MWp