Wykorzystujemy wodę jako odnawialne źródło energii

Wykorzystanie energii wodnej jest tak samo stare jak cywilizacja ludzka. Energia wodna dzięki swojej względnej niewyczerpalności przedstawia do dziś dnia niemal nieskończony potencjał. Podczas gdy do późnego średniowiecza było wykorzystanie wody ograniczone do przekształcania energii wodnej na mechniczny napęd nieskomplikowanych maszyn (młyny, kuźnie), czasy nowożytne i z nimi związana produkcja przemysłowa wywołały potrzebę optymalizacji wykorzystania cieków w maksymalnej mierze do jednoczesnego napędu jak największej liczby urządzeń (proste turbiny z pędniami dla przędzalni, papierni itp.). Wraz z odkryciem zastosowań elektryczności zmieniono źródła energii wodnej (przede wszystkim w fabrykach) na niezawodne napędy silników (generatorów), a nareszcie po zbudowaniu sieci dystrybucyjnej elektrownie wodne stały się niezawodną częścią systemu zakładów wytwarzających energię elektryczną. Dzięki swojej przewidywalności, decentralizacji i niezawodności przedstawiają pożądane uzupełnienie miksu energetycznego.

Zalety małych elektrowni wodnych

Elektrownie wodne należą do najbardziej ekologicznych źródeł energii. Nie wytwarzają żadnych emisji ani odpadów, obejdą się bez dostaw paliw i nie wymagają skomplikowanej konserwacji. W odróżnieniu od elektrowni fotowoltaicznych lub wiatrowych nie występują w ich przypadku wahania ilości wytworzonej energii elektrycznej w zależności od występowania dni i nocy lub aktualnych zmian pogody. Dostawy można lepiej zaplanować, nie występują tu aż tak nagłe obciążenia szczytowe sieci elektroenergetycznej. W porównaniu z źródłami solarnymi mają te wodne dużo innych zalet zarówno pod względem proporcji wykorzystania mocy zainstalowanej, jak i komplementarności produkcji przypadającej w ciągu roku przede wszystkim na miesiące zimowe i wiosenne. Małe elektrownie wodne (MEW) do 10 MW są w RC obecnie jedynym źródłem, które może korzystać ze wsparcia w postaci dofinansowania na produkcję energii elektrycznej, i to w ciągu 30 lat od oddania do użytku.

Budowa i eksploatacja elektrowni

Spółkę SOLAR GLOBAL Water a.s. założono w celu dywersyfikacji portfela OZE z uwzględnieniem elektrowni wodnych. Na drodze rozbudowy i akwizycji będziemy tworzyli portfel MEW w RC i RS (z możliwym przeniesieniem do innych państw), zakładając osiągnięcie dziesiątek MW zainstalowanej mocy.

 

Solar Global Water, a.s.
Durďákova 336/29
613 00 Brno - Černá Pole

Company registration number: 05912474

+420 543 524 500
+420 733 141 645
info@solarglobal.cz

Pokaż na mapie

Realizacje grupy Solar Global

EW Prudká
310 kW

EW Prudká