Vlastníte elektrárnu? Vydělávejte s námi.

Bateriový systém pro nadbytečnou energii

Jako první provozovatel bateriového úložiště (BESS - battery energy storage system) připojeného přímo do distribuční soustavy v ČR jsme v listopadu 2017 spustili systém s výkonem 1MW a kapacitou převyšující 1MWh. Bateriový systém slouží k akumulaci přebytků energie z distribučních soustav a jakýchkoli zdrojů elektrické energie jako například fotovoltaické elektrárny nebo turbíny. Akumulovaná elektrická energie je využívána při výkyvech distribučních soustav nebo při zvýšené poptávce po energii. 

 

 

Úložiště se skládá z jednoho kontejneru s lithium-iontovými bateriemi od nizozemské společnosti Alfen, významného dodavatele v oblasti energetických řešení. Akumulace energie v úložišti snižuje zatížení přenosových soustav, eliminuje kritické stavy sítě a umožňuje efektivnější využití energie z nekonvenčních zdrojů. Systém umí ve větším množství akumulovat elektrickou energii, aby byla k dispozici ve chvíli, kdy je nedostatek energie v síti a je potřeba elektřinu uvolnit. Nebo také v případě, kdy je síť nestabilní či odolává obrovským výkyvům. V takových případech je akumulátor schopen maximálního výkonu v řádu sekund.

Zařízení patří mezi první velkokapacitní skladovací bateriové systémy v Česku. Asociace pro akumulaci energie a baterie AKU-BAT CZ uvádí, že velkých bateriových úložišť energie se může v Česku začít stavět kolem dvaceti. 

 

Inovace akumulace energie ve společnosti Solar Global Service a.s.

Společnost Solar Global Service a.s. zahájila v červenci 2017 fyzickou realizaci projektu CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_043/0007265 „Inovace akumulace energie ve společnosti Solar Global Service a.s.“.

Realizovaný projekt je zaměřen na inovativní technologie, kterými žadatel nedisponuje a které se v současnosti v ČR běžně neuplatňují. Konkrétně se jedná o bateriový systém pro akumulaci elektrické energie. Pořízením a instalací bateriového systému se žadatel snaží o zcela nový a inovativní koncept hospodaření (potažmo obchodování) s elektrickou energií, který je dle dostupných informací unikátní nejen v České republice, ale minimálně také v rámci evropského prostoru.

Na operaci je poskytována finanční podpora EU.