Ušetřete díky dotacím a nastartujte Vaši cestu k energetické nezávislosti

Naši odborníci Vám zajistí veškeré administrativní záležitosti spojené s čerpáním dotací na fotovoltaickou elektrárnu pro Vaši společnost, obec či město


Dotace pro společnosti

Firmy mohou využít podpory Modernizačního fondu SFŽP ČR na výstavbu střešních i pozemních FVE, pro menší FVE do 50 kWp je k dispozici podpora Národního plánu obnovy ČR

RES+ | Modernizační Fond

Nové obnovitelné zdroje v energetice - RES+ č. 1/2024

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) na konečné spotřebě energie

Příjem žádostí: 1. 3. 2024 - 31. 10. 2024

Kdo může žádat o dotaci:

 • Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Jaké jsou podporované aktivity:

 • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy s instalovaným výkonem nad 50 kWp (vyjma k.ú. Prahy - zde nad 10 kWp) do 5 MWp s vlastní spotřebou elektřiny (střešní nebo pozemní)
 • Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:
  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory je stanovena individuálně na základě kalkulačky ModFondu (maximálně 30 % pro FVE a elektrolyzér, 50 % pro akumulaci energie z výše celkových způsobilých výdajů)

Hlavní podmínky pro udělení dotace:

 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu (nutné žádat o vynětí ze ZPF)
 • Při žádosti o dotaci se dokládá stavební povolení
 • Smlouva o připojení FVE do DS/PS musí obsahovat možnost omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady, v minimálním rozsahu 5 % celkové roční výroby
 • Rezervovaný výkon uvedený ve Smlouvě o připojení výrobny do DS/PS činí maximálně 30 % instalovaného výkonu výrobny u FVE o instalovaném výkonu do 1 MWp a maximálně 20 % instalovaného výkonu výrobny u FVE o instalovaném výkonu nad 1 MWp

 

Nové obnovitelné zdroje v energetice - RES+ č. 2/2024

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) na konečné spotřebě energie

Příjem žádostí: 15. 5. 2024 - 10. 9. 2024

Kdo může žádat o dotaci:

 • Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Jaké jsou podporované aktivity:

 • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy o instalovaném výkonu nad 1 MWp nebo sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS o instalovaném výkonu sdruženého projektu nad 1 MWp (instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílších FVE) (střešní nebo pozemní)
 • Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:
  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory je stanovena individuálně na základě kalkulačky ModFondu (maximálně 30 % pro FVE a elektrolyzér, 30 % pro akumulaci energie z výše celkových způsobilých výdajů)

Hlavní podmínky pro udělení dotace:

 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu (nutné žádat o vynětí ze ZPF)
 • Smlouva o připojení FVE do DS/PS musí obsahovat možnost omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady, v minimálním rozsahu 5 % celkové roční výroby
 • Rezervovaný výkon uvedený ve Smlouvě o připojení výrobny do DS/PS činí maximálně 80 % instalovaného výkonu FVE v daném odběrném místě

NPO | Národní plán obnovy - I. výzva ukončena

Přechod na čistější zdroje energie Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR

Dotace můžete čerpat jak na projekty samostatných fotovoltaických elektráren, tak i na akumulaci energie (bateriové úložiště).

Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2022

Podporovanými aktivitami jsou: výstavby fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1 kWp do 1 MWp včetně, s či bez akumulací elektrické energie.

 • Žádat mohou malé, střední i velké podniky včetně firem na území hlavního města Prahy
 • Program lze využít pouze na fotovoltaiky umístěné na střechách budov společností
 • Žádosti jsou významně zjednodušené – není nutné dokládat energetický posudek, projektovou dokumentaci ani pořádat výběrové řízení na dodavatele.

Forma a výše podpory:

 • Maximální míra podpory pro FVE 35 %, pro bateriový systém 45 – 50 %

Dotace pro města a obce

Kraje, města či obce mohou čerpat dotace na fotovoltaické systémy z Modernizačního fondu SFŽP ČR. Podpora zahrnuje výstavbu FVE, systémy akumulace energie, vynucené investice do renovací či zavedení energetického managementu

RES+ | Modernizační Fond

Nové obnovitelné zdroje v energetice - RES+ č. 3/2024

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkový plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) na konečné spotřebě energie

Příjem žádostí: 1. 3. 2024 - 31. 10. 2024

Kdo může žádat o dotaci:

 • Obce na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3 000 k 1. 1. 2023 dle údajů Českého statistického úřadu

Jaké jsou podporované aktivity:

 • Projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele
 • Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:
  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE
  • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory na celý projekt představuje maximálně 75 % celkových způsobilých výdajů

 

Nové obnovitelné zdroje v energetice - RES+ č. 4/2024

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkový plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) na konečné spotřebě energie

Příjem žádostí: 1. 3. 2024 - 31. 10. 2024

Kdo může žádat o dotaci:

 • Kraje, obce, samosprávné městské obvody a městské části, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby nebo žadatele (viz předchozí odrážky) zřízené příspěvkové organizace nebo jím ze 100 % vlastněné právnické osoby a těmito plně vlastněné organizace a společnosti

Jaké jsou podporované aktivity:

 • Sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS umístěných na území obce žadatele nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. na území hlavního města Prahy na objektech či pozemcích žadatele a/nebo na objektech či pozemcích vlastněných organizacemi zřízenými či vlastněnými žadatelem. V případě, že je žadatelem společnost zřízená nebo vlastněná obcí či krajem, je možné FVE instalovat i na objekty a pozemky vlastněné obcí, resp. Krajem za předpokladu, že se nacházejí ve stejné obci nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. pouze na území hlavního města Prahy
 • Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:
  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody (dále jen elektrolyzér)
  • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE
  • Systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory je stanovena individuálně na základě kalkulačky ModFondu (maximálně 45 % pro FVE, 30 % pro akumulaci energie, elektrolyzér, vynucené investice či energetický management z výše celkových způsobilých výdajů)
cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Solar Global Service a.s., Kvítkovická 1683, 76361 Napajedla, IČO: 24784532.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Solar Global Service a.s., Kvítkovická 1683, 76361 Napajedla, IČO: 24784532.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.