SG HYDROGEN

První český projekt na výrobu zeleného vodíku.

Více informací

Nová éramoderní energetiky

SG Hydrogen je prvním českým projektem komerčního elektrolyzéru na výrobu zeleného vodíku pomocí elektřiny z vlastní střešní solární elektrárny.

Díky tomu, že zelený vodík se vyrábí pomocí energie z obnovitelných zdrojů, pomáhá dekarbonizovat energetiku, průmysl i mobilitu. K výrobě zeleného vodíku budeme využívat PEM elektrolyzér, díky kterému dokážeme za den vyrobit tolik vodíku, kolik zhruba odpovídá 8 000 km najetých osobním automobilem na vodík.
 

H-Tec SYSTEMS
230
kW
Výkon elektrolyzéru
82
kg
Potenciální výroba H2 za den
246
MWh
Roční akumulace sluneční energie
611
kWp
Výkon fotovol. panelů v areálu

Vysocečistý vodík

Náš vodík díky své vysoké čistotě splňuje požadavky tzv. automotive palivových článků.

Dá se tak využívat v automobilové dopravě (ať už osobní, tak i autobusové či nákladní), ale také v některých průmyslových procesech. Elektrolyzér jsme doplnili o úložiště vodíku vlastní kompresorovou jednotkou. Jeho kapacita se pohybuje kolem 500 kg stlačeného plynného vodíku. Při porovnání s naším megawatthodinovým velkokapacitním bateriovým úložištěm se jedná o energetickou kapacitu zhruba 16 MWh (LHV).

I když má skladování vodíku špatnou pověst, cena toho našeho vychází nižší, než jaká je cena energie uložené v současných bateriových úložištích tzv. BESS.

Areál je vybaven plnící, respektive čerpací, stanicí pro širokou veřejnost a různé dopravní podniky. Naše stanice dokáže plnit tlakové nádoby osobních vozidel předepsaným tlakem (700 bar a více), díky čemuž nedochází ke snižování dojezdu, jako je tomu u stávajících čerpacích stanic ČR, které plní tlakové nádoby osobních vozů jen na zhruba poloviční tlak.

Vodík jako budoucnost

Do 5 minut plná nádrž

Jakou si dáte kávu? Do 5 minut je naše plnicí stanice schopna natankovat osobní automobil. Pro autobus to trvá zhruba trojnásobek času.

12 osobních automobilů denně

Při maximální výrobě 82kg vodíku za den dokážeme naplnit  až 12 osobních aut s udávaným dojezdem 650km.

Jedna z prvních veřejných stanic v ČR

Součástí našeho areálu bude veřejná čerpací stanice pro automobilovou dopravu. Jak pro osobní, tak pro nákladní, ale i autobusovou.

Správná volba pro nákladní dopravu

Díky vyšší energetické hustotě a kratší době tankování je vodík v kombinaci s palivovými články příznivější volbou pro přepravu na dlouhé vzdálenosti a těžké náklady.

Vodíková technologie není náhrada

Vodík má v roce 2050 pokrývat až 24% světové poptávky po energii. Technologie nebude ostatní ekologické alternativy nahrazovat, ale vhodně doplňovat tam, kde klasické baterie nebudou stačit.

Nízké emise zeleného vodíku

Zelený vodík má nejmenší stopu oxidu uhličitého, a je tak správným krokem pro lepší budoucnost bez emisí. Výroba zeleného vodíku je skvělým řešením pro využití stále častějších přebytků elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Technické parametry

Základní technické parametry elektrolyzéru

Nominální produkce82 kg/d | 40 Nm3/h
Rozsah výroby20 % - 100 %
Kvalita vodíku5.0 (ISO 14687:2019 - 2)
Výkon230kW
Výkonová odezva30s
Rozměry6.10m x 2.44m x 2.59m

FAQ – Častokladené otázky

Ing. Vítězslav Skopal

Doba uhelná pomalu končí. Tato výzva představuje zajímavé příležitosti pro české technologické společnosti, které se mohou uplatnit na evropských trzích s řešeními pro moderní energetiku. Naše technologické centrum přináší na Zlínsko zajímavou perspektivu nového oboru spojujícího rozvoj obnovitelných zdrojů s akumulací energie. Vytvoříme pracovní místa s přidanou hodnotou, která nabídnou možnost podílet se na modernizaci nejen české energetiky.

Ing. Vítězslav Skopal

Majitel skupiny

Proč vodík?

Základním předpokladem pro uplatnění vodíku ve všech dotčených sektorech je přechod na nízkoemisní, případně bezemisní ekonomiku. Vzhledem k soustavným snahám států napříč všemi světadíly se hledají nové alternativy rozvoje klimaticky neutrálních technologií. Evropská unie samotná si vytyčila pro rok 2050 cíl dosáhnout kompletní klimatické neutrality, tedy zachytávat a ukládat stejné množství emisí skleníkových plynů, jaké bude do atmosféry vypouštěno. Samotný fakt rozvoje obnovitelných zdrojů energie napříč členskými státy pak vytváří prostor pro stabilizaci jejich nepředvídatelné produkce elektřiny. Vodík v tomto případě sehraje jednu z rolí energetického nosiče, který je vhodný zejména pro sezónní akumulaci a některé aplikace mobility.

Jaké využití má vodík?

Vodík je jedním z nosičů energie, tedy může sloužit jako její úschovna pro další použití. Má široké uplatnění v dopravě, energetice i průmyslu. Vodík bude do budoucna sloužit jako jeden z nosičů energie pro uplatnění tzv. sector coupling, neboli konceptu integrace jednotlivých sektorů hospodařících obecně s energiemi.

Co je to elektrolýza vody?

Elektrolýza je proces, při kterém stejnosměrný elektrický proud štěpí chemickou vazbu mezi vodíkem a kyslíkem ve vodném roztoku.

2 H2O → 2 H2 + O2

Jak je možné skladovat vodík?

V současnosti se jako nejslibnější a také jako komerčně nejvyspělejší technologie pro skladování vodíku uvádí stlačování vodíku v plynném skupenství. Takto uchovaný vodík má tendenci vzhledem k velmi malé velikosti molekuly unikat ze skladovacích tlakových nádob. Moderní zásobníky jsou již vyrobeny z mimořádně pevných a neprodyšných materiálů, které umožňují bezpečné uskladnění s minimálními ztrátami uloženého vodíku. Oproti konkurenčním možnostem skladování vodíku má stlačování plynného vodíku jednoznačně nejméně nevýhod.

Je vodík bezpečný?

Všechna doposud známá a používaná paliva obsahují vysokou koncentraci energie a mohou tak být za určitých podmínek nebezpečná. Vodík lze však považovat za podobně bezpečný nebo dokonce bezpečnější oproti všem jiným palivům. Vodíkové nádrže jsou testovány kromě standardních crashtestů také tak, aby odolaly střelbě z odstřelovací pušky. Nádrže dokážou odolat dvojnásobnému tlaku, než kterého bude za standardních podmínek dosaženo. Podobně bezpečné jsou i plnicí stanice, které mají celou řadu systémů zaměřující se na bezpečnost při práci s vysokým tlakem.

Výhodou v bezpečnosti použití vodíku je i jeho velmi nízká hustota, kdy při proražení nádrže dojde k jeho rychlému stoupání v prostředí okolního vzduchu, a proto se vodík nikdy sám o sobě neakumuluje v blízkosti případného úniku nebo nehody. Při požáru tak dojde k tvorbě plamene, který bude stoupat kolmo vzhůru a nedojde tak k požáru vozidla jako je tomu u kapalných fosilních paliv.

Přestože to není obecně známá informace, vodík je díky svým vlastnostem a bezpečnosti doposud používán piloty plynových balónů například v nejstarším závodě balónů Gordon Bennet Cup. Oproti horkovzdušným balónům mohou piloti vodíkových balónů letět ve vzduchu i několik dnů.

Jak bude docíleno snížení ceny v následujících 10 letech?

Vodíková ekonomika nebude dostatečně rozvinuta bez pomoci státních subvencí. Aby došlo k snížení ceny, je potřeba investovat do výroby. V následujících letech bude v Evropě převažovat podpora nízkoemisního a bezemisního (zeleného) vodíku. Cílem je do roku 2030 postavit 40 GW elektrolyzérů uvnitř EU a podpořit výstavbu dalších 40 GW elektrolyzérů za hranicemi pro navýšení importu. Kromě navýšení kapacit výroby dojde ke snížení ceny zeleného vodíku také technologickým pokrokem a zvyšováním účinnosti samotných elektrolyzérů. Každá technologie vyráběná ve větších objemech se ve finále zlevňuje. Obecně bývá pravidlem, že navýšení objemu výroby určitého výrobku o 100% jej na vstupech i finální ceně na trhu zlevňuje o cca 20%. Podobná situace tedy postupně nastane i v oblasti infrastruktury na bázi vodíku coby nositele energie.

Kontakt

Solar Global Storage a.s.

Centrála skupiny:

Kvítkovická 1683
763 61 Napajedla

E-mail:
info@sghydrogen.cz

Pro média:

media@sghydrogen.cz

Ke stažení:

Pro média

Sledujte nás: