Elektromobilita a infrastruktura

Obnovitelné zdroje energie jsou naším klíčovým zaměřením. Stejně důležitá jako výroba čisté energie je i její efektivní spotřeba. Kromě každodenní spotřeby energií v domácnostech a průmyslu je obrovská spotřeba energií v dopravě. Jsme rádi, že nové realizační projekty obnovitelných zdrojů již uvažují o budoucí instalaci nabíjecích stanic, někdy jsou již součástí komplexnějšího projektu. 

 

Elektromobily postupně rozšiřují i náš vozový park. Díky dotační podpoře jsme vybudovali vlastní rychlonabíjecí stanici, která výrazně zefektivňuje provoz elektromobilů. Každé starší vyřazené vozidlo je tak nahrazeno elektromobilem. Již nyní je v našem vozovém parku početná skupina elektromobilů a tuto skupinu stále rozšiřujeme, čímž naplňujeme nízkoemisní firemní strategii i v dopravě.

S narůstajícím počtem elektromobilů současně rozvíjíme vlastní nabíjecí infrastrukturu v dalších našich lokalitách a objektech patřících do skupiny Solar Global.

 

 

Rozvoj elektromobility ve společnosti Solar Global Service a.s.

Společnost Solar Global Service a.s. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_063/0010602 „Rozvoj elektromobility ve společnosti Solar Global Service a.s.“.

Předkládaný projekt je zaměřen na pořízení inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy a spadá tak do podporované aktivity - elektromobilita. Konkrétně bude v rámci projektu pořízen a uveden do provozu jeden elektromobil obchodní třídy MPV dle SDA (Svaz Dovozců Automobilů). Dále bude v rámci projektu pořízena a uvedena do provozu nabíjecí stanice pro elektromobily, která bude sloužit pro vlastní potřebu žadatele v místě realizace jeho podnikatelské činnosti.

Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM – RPIC, spol. s r.o.