V rámci naší nabídky komplexních služeb pro provozovatele fotovoltaických elektráren je garancí trvalých a maximálních výnosů neustálé sledování a vyhodnocování provozu FVE, které zajišťují dispečeři v dohledovém centru naší společnosti:
365 dní v roce | 7 dnů v týdnu | od 8:00 do 18:00 hod

 

Náš dohledový systém umožňuje monitorování a vyhodnocování stavu:

  • centrálních i decentrálních střídačů výrobců
  • technologických bloků (string, string boxů apod.)
  • pomocných technologií (DEON, UPS …),
  • meteorologické situace (sluneční záření, teplota, vlhkost),
  • ostatních technologií (elektroměry, telemetrie, PZTS, CCTV)
  • reportů

Na základě těchto informací naši dispečeři vyhodnocují určené odchylky a v těsné součinnosti se servisním oddělením zajišťují nezbytné servisní zásahy dle smluvních dohod s investorem. Pro vizualizaci aktuálního stavu sledovaných technologií z dohledového systému využíváme profesionální telestěnu sestavenou z 18 velkoplošných monitorů.


Zákaznický portál

V rámci neustálého zvyšování kvality služeb přináší společnost Solar Global Service a.s. svým zákazníků od prosince 2015 zdarma novou službu Zákaznický portál. Tato služba zákazníkům poskytuje:

  • on-line výrobu elektrárny
  • nepřetržitý přístup k provozním dokumentům (revize, servisní deníky, reporty)
  • stav elektrárny z lokální kamery
  • aktuální stav počasí z meteorologických stanic ČHMÚ

Výroba elektrárny je načítání z distribučních elektroměrů a prezentována formou grafů. Zákazníkům je tak poskytnuta možnost kontroly dat výroby od provozovatelů distribučních sítí.

Data výroby ze Zákaznického portálu je možné exportovat a to až za 14 měsíců zpětně. Aktuální výroba elektrárny je také graficky zobrazována na mapě a to včetně aktuálního stavu počasí v okolí elektrárny. U elektráren s centrálními střídači je navíc zobrazována výroba jednotlivých střídačů formou grafů z našeho interního SCADA systému.

Stav elektrárny je prezentován formou galerie obrazových záznamů z kamery. Záznamy jsou ukládány v pravidelných časových intervalech v průběhu dne a umožňují sledovat průběh lokálního počasí, stav travního porostu i panelů až 7 dnů zpětně. Zákaznický portál je přístupný přes webový prohlížeč počítačů i mobilních zařízení.