Společnost Solar Global Service a.s. vznikla v roce 2010 jako technicko realizační firma pro servis, monitoring, realizaci a instalací elektrických zařízení v oblasti energetických zdrojů.
Společnost Solar Global Service a.s. je tak jednou z největších servisních organizací fotovoltaických elektráren v České republice, a to jak do počtu servisovaných elektráren, tak i do velikosti servisovaného výkonu.
Vedení společnosti má k dispozici zkušené pracovníky v oboru instalací fotovoltaických zdrojů energie. Tým pracovníků má veškeré předpoklady pro uspokojení náročných požadavků a řešení problémů zákazníků. Společnost se rovněž zaměřuje na návrhy a dodávky jednotlivých technických řešení  včetně dodávek technologie na klíč.
V roce 2017 bylo vedením společnosti rozhodnuto o aktualizaci Systému managementu jakosti (QMS) podle systémové normy ČSN EN ISO 9001 : 2016. Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnosti řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.

V oblasti řízení kvality to znamená především:

  • plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem společnosti; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě
  • služby zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků společnosti
  • základními pravidly vystupování pracovníků společnosti je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost
  • naše organizace je ryze česká společnost se sídlem v regionu ve kterém podniká; snaží se nabídnout především kvalitní služby, podporuje regionální sportovní, kulturní a společenské aktivity
  • své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména společnosti spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace a tím i jistoty našich zákazníků
  • společnost vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů; zaměstnání ve společnosti je pro pracovníky prestižní záležitost
  • nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému řízení jakosti jsou především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech aspektů, stanovení cílů, záměrů a definovaný systém kontrolních mechanizmů.