V této sekci jsou zveřejňovány informace v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 „O integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií “REMIT". Vzhledem k Nařízení 1227/2011 týkající se povinnosti zveřejňovat vnitřní informace, budou vnitřní informace zveřejňovány přes platformy zveřejňování důvěrných informací.