Využíváme vodu jako obnovitelný zdroj energie

Využití vodní energie k práci je staré jako sama lidská civilizace a představuje díky své relativní nevyčerpatelnosti takřka nekonečný potenciál až do dnešních dob. Zatímco do pozdního středověku bylo její využití omezeno na převod vodní síly pro mechanický pohon jednodušších strojů (mlýny, hamry), novověk a s ním spjatá průmyslová výroba vyvolala potřebu optimalizovat využití vodních toků v maximální míře k pohonu co největšího počtu zařízení najednou (jednoduché turbíny s transmisemi pro přádelny, papírny apod.). S objevem využití elektřiny byly vodní stroje adaptovány na spolehlivé pohony pro (především tovární) motory (generátory) a konečně výstavbou rozvodné sítě se vodní elektrárny staly spolehlivou součástí soustavy výroben elektrické energie. Díky své predikovatelnosti, decentralizaci a spolehlivosti představují vítaný doplněk energetického mixu.

Výhody malých vodních elektráren

Vodní elektrárny patří k nejekologičtějším energetickým zdrojům. Neprodukují žádné emise ani odpady, obejdou se bez zásobování palivy a nemají velké nároky na údržbu. Na rozdíl od fotovoltaických nebo větrných elektráren nekolísá množství jimi vyprodukované elektrické energie podle střídání dne a noci nebo okamžitých změn počasí. Dodávky lze lépe plánovat a nedochází tak k nárazovému přetěžování elektrizační soustavy. Ve srovnání se solárními zdroji přináší řadu dalších výhod, ať již v poměru využitelnosti instalovaného výkonu, či komplementárností výroby rozložené v rámci roku především do zimních a jarních měsíců. Malé vodní elektrárny (MVE) do 10 MW jsou v ČR v současnosti jediným zdrojem, který čerpá na vyrobenou elektrickou energii provozní dotaci, a to po dobu 30 let od uvedení do provozu.

Výstavba a provozování elektráren

Společnost SOLAR GLOBAL Water a.s. byla založena s cílem diverzifikace portfolia OZE do vodních elektráren. Pomocí developmentu a akvizic budeme kumulovat portfolio MVE v ČR a SR (s možným přesahem do dalších zemí) s ambicí nižších desítek MW instalovaného výkonu.

 

 

Solar Global Water, a.s.

Ladova 1814/31

621 00 Brno - Řečkovice

IČ: 05912474

Zobrazit na mapě

Realizace skupiny Solar Global

MVE Prudká
310 kW

MVE Prudká