Výkup a nájem pozemků

Nechte svůj nevyužívaný pozemek pasivně vydělávat

Vizí naší skupiny je zvyšování využívání podílu obnovitelných zdrojů energie, které jsou šetrné k životnímu prostředí a přispívají ke snížení uhlíkové stopy při výrobě elektrické energie. Díky tomu se nám otevírají nové možnosti výhodné spolupráce s partnery, kteří disponují vhodnými pozemky za účelem realizace fotovoltaických elektráren a společnými silami využít jejich potenciál. Naše společnost Solar Global Development a.s. aktivně vyhledává nevyužívané pozemky, které od Vás odkoupíme za reálnou tržní cenu, nebo se dohodneme na dlouhodobém pronájmu (nájemné + cena elektřiny na trhu), který Vám zajistí po celou dobu stabilní příjem.

Jaké pozemky hledáme?

Obecně se jedná o plochy s nízkou hospodářskou výtěžností, nebo dokonce zcela bez využití. Patří sem například neplodná půda a půda s nízkou bonitou, zrekultivované skládky, brownfieldy či méně bonitní zemědělská půda (bonita III. až V.). Pozemky ideální pro tyto účely mají velikost od 1 do 10 hektarů. V platném územním plánu by pak měla být FVE v přípustném (podmíněném) využití těchto ploch. Pokud územní plán obce realizaci fotovoltaiky neumožňuje, jsme připraveni jednat o jeho změně a financovat ji.

Spojme se a nechte svůj nevyužívaný pozemek vydělávat

Čím přispívá fotovoltaická elektrárna ke zlepšení životního prostředí?

Při výrobě elektrické energie nedochází k tvorbě škodlivých emisí skleníkových plynů CO2. Díky tomu dokáže fotovoltaická elektrárna o instalovaném výkonu 1 MWp snížit hodnotu vyprodukovaného CO2 až o milion kilogramů ročně. Dle našich zkušeností dochází na plochách s FVE panely k menšímu odparu vody do krajiny, kde se poté více daří námi vysazeným endemickým druhům rostlin a zamezí se erozi půdy. Právě zachování neobnažené zeminy, která je po celou dobu užívání mulčována při údržbě, zamezíme jejímu nenávratnému poškození a po ukončení životnosti FVE je v lepší kondici, než na začátku projektu. Zabýváme se i přípravou vlastních projektů pro agro-fotovoltaiku, kde budeme moci efektivně spojit výrobu elektrické energie se zemědělskou činností.
 

Co je plusem?

V oploceném areálu umožňujeme pastvu ovcí a umístění včelstev. Kde nedokážeme vlastními silami chov obstarat, vítáme spolupráci od místních chovatelů. Po dohodě s místními úřady budujeme i různá broukoviště, hromady kamení pro plazy a budky, které pomáhají ke zlepšení prostředí pro jejich výskyt. Samotná výroba elektrické energie probíhá bez jakýchkoliv rušivých vlivů. Připojení do sítě distributora je prováděno podzemním vedením, tudíž dále nenarušuje vzhled krajiny.
 

Jak se fotovoltaická elektrárna buduje?

Po terénních úpravách pozemků začíná montáž nosných konstrukcí, které jsou ve většině případů kotveny závrtnými patkami. Kde toto řešení není vhodné, užíváme betonových patek nebo jiných vhodných technologií. Po osazení konstrukcí panely jsou vzájemně propojeny a přivedeny do měničů (mění stejnosměrné napětí na střídavé), které jsou následně připojeny do rozvaděče trafostanice. Odtud je vyvedeno připojení do sítě distribuční soustavy.
 

Co s elektrárnou po ukončení životnosti? Jaký má vliv na okolní prostředí?

Samotné panely včetně konstrukce jsou atestovány, neobsahují nebezpečné látky a jsou téměř zcela recyklovatelné. V případě nenadálé události neohrožují možnou kontaminací okolní plochy. Skupina Solar Global je spoluvlastníkem společnosti Resolar s.r.o., zabývající se ekologickou likvidací panelů po ukončení jejich životnosti. Po demontáži jsou pozemky znovu plně využitelné a nijak neznehodnocené.


Naše zkušenosti

Skupina Solar Global a.s. je předním českým výrobcem elektrické energie z obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaických elektráren. Máme za sebou realizace a servis stovek fotovoltaických elektráren, ale specializujeme se i na investice v oblasti moderní energetiky, výroby zeleného vodíku a bateriových úložišť. Hlavním zaměřením skupiny je ekologická výroba elektrické energie a její následný prodej zákazníkům přes vlastního obchodníka s elektřinou. Naše aktivity spolu kombinují pozitivní vliv na životní prostředí s využitím nejmodernějších technologií. V současné době hledáme další vhodná místa pro realizaci nových projektů FVE a velkokapacitních bateriových uložišť, vč. nabíjecích stanic elektromobilů. VÍCE INFORMACÍ O SKUPINĚ 


Dlouhodobě spolupracujeme s obcemi a právnickými osobami, kde máme vzájemné partnerství více než 10 let. Patří mezi ně například:

- Určice
- Vřesovice
- Stálky
- Ochoz
- Neubuz

Kontaktní formulář

Vyplňte nás formulář a my se vám ozveme v nejkratší době.