Příjezová (průtočná) malá vodní elektrárna v Aloisově (vodní tok Morava, Olomoucký kraj) pracuje na spádu 2,6 metru. Elektrárna je vybavena dvěma shodnými vertikálními Kaplanovými turbínami se součtovou hltností 5,86 m3/s a má instalovaný výkon 97 kW. Elektrárna v průměrně vodnatém roce vyrobí 380 MWh elektrické energie.

Video

Fotogalerie

Naše další realizace